Kompetent seriøs Detektiv service

Med indehaverens mere end 25 års erfaring indenfor især følgende områder detektiv, overvågning, vagt, personbeskyttelse, værdihåndtering, sikkerhedsrådgivning, It- sikkerhed, og sikkerhedsarbejde nationalt såvel som internationalt er det kompetencen der gør forskellen.

Vores primære kunder er det danske og internationale erhvervsliv, vi udfører opgaver for Selskaber, Koncerner, firmaer, forsikringsselskaber, advokater, men også private er velkomne vi har stor erfaring med utroskabssager, samværssager, og alle andre private sagstyper, med medarbejdere i konstant beredskab fordelt i hele Danmark er vi i stand til at yde en hurtig optimal effektiv landsdækkende detektiv service, alle døgnets 24 timer 365 dage om året. Alle opgaver vi starter op bliver taget seriøst lige fra industrispionage til mindre private sager, oplysningerne vi tilvejebringer behandles naturligvis i fuld fortrolighed og alt materiale destrueres forsvarligt kort efter sagens ophør med mindre andet aftales.

Den bedste service opnås ved at kontakte os i god tid så der er tid til grundig forberedelse, men vi kan normalt godt rykke ud med meget kort varsel hvis det er en hastesag, derudover har vi et godt solidt netværk af erfarne samarbejdspartnere i udlandet som kan starte op indtil vi når frem, ofte bruger vi kombinationen af egne medarbejdere samt vores udenlandske samarbejdspartnere til arbejde uden for landets grænser det har vi den bedste erfaring med.

Til detektivopgaver nationalt bruger vi primært kun vores egne medarbejdere som vi selv uddanner og som ofte har en eller anden specialkompetence eller anden relevant baggrund inden de starter på vores uddannelsesforløb, dette sikre os en yderst kompetent og kvalificeret troværdig vel gennemprøvet og testet arbejdskraft som vi ved vi kan stå inden for.